De distributieriem is een centraal onderdeel in de motor van uw Ford. De riem is continu in beweging en onderhevig aan slijtage. Laat de distributieriem tijdig vervangen om gevaarlijke situaties en onnodige motorschade te voorkomen.